Sprawozdanie z działalności Zarządu SJIP za rok 2016

Sprawozdanie z prac Zarządu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce za 2016 rok

przedstawione na Zwyczajnym Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia, 3. czerwca 2017 roku.

 

1. Spotkania Zarządu

- Zarząd zorganizował i przeprowadził 11 spotkań jego członków

 

2. Organizacja

- Zarząd wybrał nową siedzibę Stowarzyszenia

-Zarząd podpisał umowę na lokalizację nowej siedziby oraz koordynował zmiany w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców

- Zorganizował nowe miejsce przechowywania dokumentacji Stowarzyszenia

- Zarząd rozdzielił funkcje pełnione w poprzedniej kadencji przez menagera na członków Zarządu

- Zarząd koordynował zmiany związane z likwidacją stanowiska menagera SJIP

- Zarząd podpisał nową umowę na prowadzenie usług prawniczych dla Stowarzyszenia

- Zarząd koordynował zapisy członków stowarzyszenia na egzaminy nauczycielskie w 2017r

- Zarząd brał udział w organizacji wydarzeń związanych z Projektem Bellur i jego promocji wśród członków Stowarzyszenia

- Zarząd przygotował kalendarz Indie 2017, wykorzystując zdjęcia członków Stowarzyszenia z którego dochód został przeznaczony na Projekt Bellur.

- Zarząd otworzył nowe konto bankowe

- Zarząd koordynował zapisy członków stowarzyszenia na egzaminy nauczycielskie w 2017r

- Zarząd ustalał i koordynował przygotowanie zmian Statutu Stowarzyszenia

- Zarząd zwołał i przeprowadził Nadzwyczajne Walne Zebranie

- Zarząd otworzył nowe konto walutowe dla potrzeb zakupów zagranicznych

 

3. Organizacja pracy w sekretariacie:

- Zarząd nadzorował i konsultował prace sekretariatu

 

4. Strona www, ewidencja członków

- Zarząd nadzorował prace administratora strony www oraz zlecał mu wykonanie niezbędnych zmian.

- Zarząd zlecił wykonanie strony www w wersji angielskiej

- Zarząd koordynował uaktualnianie listy członków na rok 2017.

 

5. Obieg informacji:

- Zarząd redagował biuletyny informacyjne oraz nadzorował ich wysyłanie.

- Zarząd redagował nowe treści na www oraz na profilu FB i nadzorował ich publikację,

- Zarząd koordynował umieszczanie treści na stronie www i profilu FB związane z ogłaszaniem warsztatów z nauczycielami stopnia Advanced

- Zarząd nawiązał ustalił warunki współpracy przyszłym kreatorem treści na FB

 

6. Sklep internetowy SJIP:

- Zarząd koordynował procedury sprzedaży przez Internet.

 

7. Publikacje książkowe:

- Zarząd prowadził rozmowy w sprawie tłumaczenia i wydawania nowych książek

- Zarząd zlecił tłumaczenie książki Rity Keller o starzeniu się.

- Zarząd koordynował zakup oraz transport książek Lois Stainberg z USA

 

8. Spotkania międzynarodowe

- Zarząd brał udział spotkaniu „małych Stowarzyszeń”  Jogi Iyengara w Amsterdamie, w celu nawiązania współpracy oraz wymiany doświadczeń

- Zarząd koordynował zapisy na warsztat  z  Abhijatą Sridhar grudniu 2016r w Punie

 

9. Konwencja Jogi 2017

- Zarząd ustalił datę konwencji Jogi w 2017 oraz nawiązał bezpośredni kontakt z nauczycielem.

- Zarząd przygotował budżet Konwencji Jogi w 2017r  oraz dokonał niezbędnych ustaleń dotyczących Konwencji z prowadzącym Birjoo Mehta.

- Zarząd prowadził korespondencję z prowadzącym w sprawie planu Konwencji oraz preferencji przylotu i wylotu.

- Zarząd wykupił bilet lotniczy oraz zarezerwował nocleg dla prowadzącego.

- Zarząd zlecił i koordynował prace graficzne związane z Konwencją.

- Zarząd sformułował Regulamin Konwencji oraz Praktyczne Informacje dla uczestników.

- Zarząd stworzył ofertę po polsku i angielsku na www.

- Zarząd podpisał umowy na wynajem sali, nagłośnienie oraz catering na Konwencję.

- Zarząd nawiązał współpracę z „Boso na Macie” w kwestii patronatu nad Konwencją Jogi.

 

10. Współpraca z KT:

- Zarząd brał udział w spotkaniu KT, ustalił sposób wzajemnej współpracy

- Zarząd w porozumieniu z KT zmienił na stronie internetowej treści związane z egzaminem ewaluacja Intro I

- Zarząd koordynował umieszczanie na stronie www terminów przyszłych egzaminów

- Zarząd prowadził rozmowy w sprawie dodatkowych terminów egzaminów na 2017r

- Zarząd otworzył nowe konto bankowe dla składek od uczestników kursów nauczycielskich

- Zarząd otworzył nowe konto bankowe walutowe dla celu zakupu książek oraz innych opłat w walucie

- Zarząd w porozumieniu z KT ustalił nowe zasady organizacji egzaminów.

 

11. Certification Mark

- zarząd przeprowadził procedurę weryfikacyjną Certification Mark w roku 2017, w tym zgromadzenie i weryfikację aplikacji oraz podpisanie umów sublicencyjnych z członkami stowarzyszenia.

- zarząd zawarł umowę licencyjną z Geetą i Prashantem Iyengar.

 

12. Promocja Stowarzyszenia

- Zarząd przeprowadził spotkanie z członkami nowego kursu nauczycielskiego przedstawiające oraz promujące Stowarzyszenie

- zarząd przeprowadził spotkanie z uczestnikami warsztatu z Gabrielą Giubilaro w celu promocji Stowarzyszenia i zachęcenia do aktywnej pracy na jego rzecz.

- zarząd zlecił przygotowanie ulotek informacyjnych nt. Stowarzyszenia

13. Konwencja Jogi 2018

- zarząd podjął wstępne działania zmierzające do organizacji Polskiej Konwencji Jogi Iyengara z Abhijatą Sridhar w 2018 roku

 

webmaster