Protokół z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce z dnia 13 maja 2017 r.

W dniu 13.05.2017 w kawiarni Miąższ przy ul. Matejki  w Krakowie odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce.

W posiedzeniu wzięli udział następujący członkowie Zarządu Stowarzyszenia tj.:

1) Agata Rozkocha – Prezes Zarządu;

2) Katarzyna Podgórni – Członek Zarządu

3) Marta Zwolińska - Członek Zarządu

Podjęto dyskusję na następujące tematy:

1. Omówienie kosztów importu książek Lois Steinberg i ustalenie prowizji dla Stowarzyszenia

2. Tłumaczenie książki Rity Keler „o Starzeniu się”

3. Omówienie szczegółów Konwencji Jogi 2017

4. Omówienie udziału w Światowym Dniu Jogi w Warszawie

Ustalono:

1. Katarzyna Podgórni przedstawiła koszty transportu książek drogą morską. Zarząd podjął decyzję o wyznaczeniu prowizji dla Stowarzyszenia w kwocie 30 za każdą sztukę książki.

2. Zarząd podjął decyzję o podjęciu się wydania tłumaczenia książki Rity Keller „o Starzeniu się”.

Ustalono spotkanie z Ritą Keller w czasie jej warsztatu  na przełomie czerwca /lipca w Krakowie w celu omówienia tematu. Na spotkaniu ma być obecna także tłumaczka.

3. Ustalono osobę odpowiedzialną za opiekę nad Birjoo Mehta- Agate Rozkochę, oraz osobę odpowiedzialną za sprawy techniczne w czasie Konwencji Jogi – Martę Zwolińską.

4. Ustalono, że Prezes Zarządu Agata Rozkocha będzie reprezentować Stowarzyszenie Jogi Iyengara na Światowym Dniu Jogi Warszawie w dniu 25.06.2017r.

Prezes Zarządu stwierdził, że Zarząd jest władny podjęcia uchwały, wobec czego przystąpiono do głosowania nad następującą uchwałą:

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. Protokół sporządzono w 2-ciu jednobrzmiących egzemplarzach, przyjęto i podpisano.

webmaster