Protokół z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce z dnia 12 grudnia 2017 r.

 

W dniu 12.12.2017 w Szkole Jogi Sadhana w Krakowie odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce.

W posiedzeniu wzięli udział następujący członkowie Zarządu Stowarzyszenia tj.:

1) Agata Rozkocha – Prezes Zarządu;

2) Katarzyna Podgórni – Członek Zarządu

3) Marta Zwolińska - Członek Zarządu

Podjęto dyskusję na następujące tematy:

1. Podpisanie umów z nauczycielami prowadzącymi kursy nauczycielskie

Ustalono:

1. Na podstawie uchwały Komitetu Technicznego 1/2016 z dnia 16.12.2016r Zarząd decyduje o wprowadzeniu opłaty od każdego z uczestników szkoleń/kursów/treningów nauczycielskich/kursów doskonalących akredytowanych przez SJIP w kwocie 50zł. Opłata będzie wnoszona jest jednorazowo na rzecz Stowarzyszenia przez ich akredytowanych organizatorów. Zebrane środki zostaną zdeponowane na osobnym koncie Stowarzyszenia i będą wykorzystywane na organizację szkoleń dla egzaminatorów oraz organizację wyjazdów i warsztatów usprawniających działanie Komitetu Technicznego. Zarząd przygotuje stosowną umowę pomiędzy nauczycielami kursów nauczycielskich a Stowarzyszeniem.

Prezes Zarządu stwierdził, że Zarząd jest władny podjęcia uchwały, wobec czego przystąpiono do głosowania nad następującą uchwałą:

UCHWAŁA NR 7/2017

Zarządu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce

z dnia 12 grudnia 2017 roku

w sprawie opłaty wnoszącej na rzecz Stowarzyszenia przez uczestników kursów nauczycielskich

§ 1.

Na podstawie uchwały Komitetu Technicznego 1/2016 z dnia 16.12.2016r Zarząd decyduje o wprowadzeniu opłaty od każdego z uczestników szkoleń/kursów/treningów nauczycielskich/kursów doskonalących akredytowanych przez SJIP w kwocie 50zł. Opłata będzie wnoszona jest jednorazowo na rzecz Stowarzyszenia przez ich akredytowanych organizatorów do 2 miesięcy po rozpoczęciu szkolenia (nie później niż po 2gim zjeździe).

Do wykorzystania środków zgromadzonych na subkoncie Przewodniczący Komitetu Technicznego zgłasza do Zarządu prośbę o wykorzystanie środków z przedstawieniem planu ich wykorzystania.

Zebrane środki zostaną zdeponowane na osobnym koncie Stowarzyszenia i będą wykorzystywane na organizację szkoleń dla egzaminatorów oraz organizację wyjazdów i warsztatów usprawniających działanie Komitetu Technicznego.

§ 2.

Za przyjęciem uchwały głosowało w trybie jawnym: 3

Przeciwko przyjęciu uchwały głosowało: 0

Głosy wstrzymujące się: 0

 

webmaster