Uchwała nr 8/2008

Uchwała nr 8/2008

Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara

z dnia z dnia 7 września 2008


w sprawie powierzenia obowiązków członkom Zarządu


Uchwala się, że:
  1. Obowiązki Wicesekretarza – Małgorzaty Nedoma przejmuje Maciej Wielobój
  2. Obowiązki Członka Zarządu – Marka Migała przejmuje Justyna Wojciechowska
webmaster