Uchwała nr 9/2008

Uchwała nr 9/2008

Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara

z dnia 7 września 2008


w sprawie skierowania zapytania do Komitetu Technicznego PSJI na Certification Mark


Uchwala się, że
zostaje skierowane zapytanie do Komitetu Technicznego PSJI ile warsztatów i z nauczycielem jakiego stopnia ma odbyć członek PSJI w celu podpisania/przedłużenia umowy dot. Certification Mark.


Prezes Zarządu PSJI – Katarzyna Pilorz .................................................................

Sekretarz Zarządu PSJI – Maciej Wielobób  .................................................................

Członek Zarządu PSJI – Piotr Kunstler  .................................................................

Członek Zarządu PSJI – Adam Ramotowski  .................................................................
webmaster