Uchwała nr 10/2008

Uchwała nr 10/2008

Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara

z dnia 7 września 2008


w sprawie dodruku I części Podstawowych wskazówek dla nauczycieli jogi i tłumaczenia II części książki


Uchwala się, że:
I część książki zostanie dodrukowana, jak również zleca się tłumaczenie II części książki. Wyznacza się Konrada Kocota do monitowania wydawania II cz. publikacji.


Prezes Zarządu PSJI – Katarzyna Pilorz .................................................................

Sekretarz Zarządu PSJI – Maciej Wielobób  .................................................................

Członek Zarządu PSJI – Piotr Kunstler  .................................................................

Członek Zarządu PSJI – Adam Ramotowski  .................................................................
webmaster