Uchwała nr 11/2008

Uchwała nr 11/2008

Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara

z dnia 7 września 2008


w sprawie wniosku Henryka Liśkiewicza o zwrot kosztów z egzaminów Junior z 2007 roku


Uchwala się, że:
Zarząd odrzuca wniosek ze względu na zamknięcie roku podatkowego 2007.


Prezes Zarządu PSJI – Katarzyna Pilorz .................................................................

Sekretarz Zarządu PSJI – Maciej Wielobób  .................................................................

Członek Zarządu PSJI – Piotr Kunstler  .................................................................

Członek Zarządu PSJI – Adam Ramotowski  .................................................................
webmaster