Uchwała nr 13/2008

Uchwała nr 13/2008

Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara

z dnia 7 września 2008


w sprawie sprzeciwu Henryka Liśkiewicza wobec losowego wyświetlania sylwetek nauczycieli na stronie startowej www.joga.org.pl


Uchwala się, że:
Zarząd odrzuca wniosek i opowiada się za pozostawieniem informacji.


Prezes Zarządu PSJI – Katarzyna Pilorz .................................................................

Sekretarz Zarządu PSJI – Maciej Wielobób  .................................................................

Członek Zarządu PSJI – Piotr Kunstler  .................................................................

Członek Zarządu PSJI – Adam Ramotowski  .................................................................
webmaster