Uchwała nr 15/2008

Uchwała nr 15/2008

Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara

z dnia 7 września 2008


w sprawie wniosku Henryka Liśkiewicza o zobowiązanie prowadzących kursy nauczycielskie PSJI do podpisywania oświadczenia o nauczaniu wyłącznie wg metody IyengaraUchwala się, że:
wniosek zostaje odrzucony. Od 2009 roku wchodzi Certification Mark, którego umowa zobowiązuje wszystkich nauczycieli (także prowadzących kursy nauczycielskie) do oświadczenia o nauczaniu wyłącznie wg metody Iyengara.


Prezes Zarządu PSJI – Katarzyna Pilorz .................................................................

Sekretarz Zarządu PSJI – Maciej Wielobób  .................................................................

Członek Zarządu PSJI – Piotr Kunstler  .................................................................

Członek Zarządu PSJI – Adam Ramotowski  .................................................................
webmaster