Uchwała nr 16/2008

Uchwała nr 16/2008

Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara

z dnia 7 września 2008


w sprawie podpisania umowy o świadczenie pomocy prawnejUchwala się, że:
Od dnia 1 października zostaje zawarta umowa o świadczenie pomocy prawnej z Kancelarią Radcy Prawnego Krzysztof Banek.


Prezes Zarządu PSJI – Katarzyna Pilorz .................................................................

Sekretarz Zarządu PSJI – Maciej Wielobób  .................................................................

Członek Zarządu PSJI – Piotr Kunstler  .................................................................

Członek Zarządu PSJI – Adam Ramotowski  .................................................................
webmaster