Uchwała nr 21/2008

Uchwała nr 21/2008

Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara

z dnia 7 września 2008


w sprawie przeniesienia siedziby Stowarzyszenia


Uchwala się, że:
Zarząd wyraża zgodę na podjęcie działań zmierzających do przeniesienia siedziby PSJI z dotychczasowego miejsca – pl. Biskupiego w Krakowie do Ośrodka Kultury Krakowiacy (za zgodą dyrekcji placówki) na ul. Św. Gertrudy 4 w Krakowie.


Prezes Zarządu PSJI – Katarzyna Pilorz .................................................................

Sekretarz Zarządu PSJI – Maciej Wielobób  .................................................................

Członek Zarządu PSJI – Piotr Kunstler  .................................................................

Członek Zarządu PSJI – Adam Ramotowski  .................................................................
webmaster