Uchwała nr 26/2008

Uchwała nr 26/2008

Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara

z dnia 7 listopada 2008


w sprawie przyznania nagrody motywacyjnej Katarzynie Pilorz


Po rozpatrzeniu podania Katarzyny Pilorz zarząd PSJI uchwala że,
przyznaje wyżej wymienionej nagrodę w postaci trzech miejsc na warsztatach:
2 miejsca na warsztacie z Corin Biria październik 2008
1 miejsce na warsztacie z Lois Steiberg listopad 2008.
Kwota nagrody wynosi 1125 zł.Sekretarz Zarządu PSJI – Maciej Wielobób  ...............................................................

Wiceprezes Zarządu PSJI – Piotr Künstler  .................................................................

Członek Zarządu PSJI – Adam Ramotowski  ..............................................................

Członek  Zarządu  PSJI – Justyna  Wojciechowska…………………………………..


W załączniku:

Podanie Katarzyny Pilorz
webmaster