Uchwała nr 24/2008

Uchwała nr 24/2008

Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara

z dnia 27 października  2008


w sprawie zorganizowania przez szkoły jogi w Polsce specjalnych sesji  w dniu 14 XII 2008

Uchwala się, że:
Zarząd wyraża zgodę na podjęcie działań zmierzających do zorganizowania specjalnej sesji jogi  14 grudnia 2008 , dniu urodzin Gurujiego B.K.S. Iyengara  przez   szkoły jogi w Polsce , a przychód uzyskany  przekazać na wsparcie projektu Bellur , wypełniając  tym samym zobowiązanie przyjęte przez PSJI w tej sprawie.


Prezes Zarządu PSJI – Katarzyna Pilorz .................................................................

Sekretarz Zarządu PSJI – Maciej Wielobób  .................................................................

Wiceprezes Zarządu PSJI – Piotr Künstler  .................................................................

Członek Zarządu PSJI – Adam Ramotowski  ..............................................................

Członek  Zarządu  PSJI – Justyna  Wojciechowska…………………………………………………..
webmaster