Uchwała nr 32/2009

Uchwała nr 32/2009

Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara

z dnia 5 kwietnia 2009


w sprawie stworzenia bazy danych wydanych certyfikatów nauczycielskich oraz bazy danych egzaminatorów


Zarząd zobowiązuje Komitet Techniczny do stworzenia bazy danych wydanych certyfikatów oraz bazy danych egzaminatorów.

Prezes Zarządu PSJI – Katarzyna Pilorz
Wiceprezes Zarządu PSJI – Piotr Künstler
Członek  Zarządu  PSJI – Adam Ramotowski
webmaster