Uchwała nr 35/2009

Uchwała nr 35/2009

Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara

z dnia 5 czerwca 2009


w sprawie wynagrodzeń dla egzaminatorów i organizatorów egzaminów.


Zarząd podejmuje decyzję zniesieniu wynagrodzeń dla organizatorów egzaminów nauczycielskich i członków komisji egzaminacyjnych będących członkami PSJI.
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Prezes Zarządu PSJI – Katarzyna Pilorz
Wiceprezes Zarządu PSJI – Piotr Künstler
Członek  Zarządu  PSJI – Adam Ramotowski
Członek  Zarządu  PSJI – Justyna Wojciechowska

webmaster