Uchwała nr 37/2009

Uchwała nr 37/2009

Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara

z dnia 19 grudnia 2009


w sprawie przyznania CM Annie Kalicy.


Zarząd decyduje o przyznaniu CM Annie Kalicy w roku 2009.

Prezes Zarządu PSJI – Katarzyna Pilorz
Wiceprezes Zarządu PSJI – Piotr Künstler
Członek  Zarządu  PSJI – Adam Ramotowski
Członek  Zarządu  PSJI – Justyna Wojciechowska
webmaster