Uchwała nr 38/2009

Uchwała nr 38/2009

Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara

z dnia 19 grudnia 2009


w sprawie opłaty licencyjnej.


Zarząd wyraża zgodę na przelanie opłaty licencyjnej na rzecz Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute (RIMYI) zgodnie z podpisaną umową licencyjną.

Prezes Zarządu PSJI – Katarzyna Pilorz
Wiceprezes Zarządu PSJI – Piotr Künstler
Członek  Zarządu  PSJI – Adam Ramotowski
Członek  Zarządu  PSJI – Justyna Wojciechowska
webmaster