Uchwała nr 39/2009

Uchwała nr 39/2009

Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara

z dnia 19 grudnia 2009


w sprawie ochrony znaków towarowych objętych umową licencyjną.


Zarząd decyduje o rozesłaniu listu wzywającego do zaprzestania korzystania ze znaków towarowych objętych umową licencyjną podpisaną z Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute (RIMYI) do wszystkich podmiotów korzystających ze znaków bez wymaganej umowy sublicencyjnej.


Prezes Zarządu PSJI – Katarzyna Pilorz
Wiceprezes Zarządu PSJI – Piotr Künstler
Członek  Zarządu  PSJI – Adam Ramotowski
Członek  Zarządu  PSJI – Justyna Wojciechowska
webmaster