Uchwała nr 40/2009

Uchwała nr 40/2009

Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara

z dnia 19 grudnia 2009


w sprawie korekty błędów księgowych za okres od 01.01.2006 do 31.03.2009.


Zarząd wyraża zgodę na dokonanie korekty błędów księgowych zaistniałych w okresie od 01.01.2006 do 31.03.2009.
w załączeniu wyniki audytu dokonanego przez Dorotę Groszek z Biura Rachunkowego Moneyfaktura S.C. przedstawionego 20.09.2009.


Prezes Zarządu PSJI – Katarzyna Pilorz
Wiceprezes Zarządu PSJI – Piotr Künstler
Członek  Zarządu  PSJI – Adam Ramotowski
Członek  Zarządu  PSJI – Justyna Wojciechowska
webmaster