Uchwała nr 42/2009

Uchwała nr 42/2009

Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara

z dnia 19 grudnia 2009


w sprawie opracowania dokumentacji opisującej zasady rachunkowości.


Zarząd zleca biuru księgowemu Moneyfaktura S.C. opracowanie dla PSJI dokumentacji opisującej zasady rachunkowości (polityki księgowej) w PSJI.


Prezes Zarządu PSJI – Katarzyna Pilorz
Wiceprezes Zarządu PSJI – Piotr Künstler
Członek  Zarządu  PSJI – Adam Ramotowski
Członek  Zarządu  PSJI – Justyna Wojciechowska
webmaster