Uchwała nr 44/2009

Uchwała nr 43/2009

Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara

z dnia 19 grudnia 2009

 

w sprawie uprawnień do prowadzenia kursów nauczycielskich.


W związku z uchwała KT dotyczącą listy osób uprawnionych do prowadzania szkoleń nauczycielskich Zarząd kieruje zapytanie do Komitetu Technicznego PSJI o określenie kryteriów (w szczególności odbytych szkoleń) jakie musi spełnić osoba uprawniona do prowadzenia kórsów nauczycielskich oraz wykazanie, że zamieszczone na liście osoby takie kryteria spełniają.

Prezes Zarządu PSJI – Katarzyna Pilorz
Wiceprezes Zarządu PSJI – Piotr Künstler
Członek  Zarządu  PSJI – Adam Ramotowski
Członek  Zarządu  PSJI – Justyna Wojciechowska
webmaster