Uchwała nr 45/2009

Uchwała nr 45/2009

Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara

z dnia 19 grudnia 2009


w sprawie diet na połączenia telefoniczne.


Zarząd decyduje o przyznaniu diet na połączenia telefoniczne w wysokości 250 zł rocznie licząc od  2009 roku członkom Zarządu: Presesowi i Wice-Prezesowi.


Prezes Zarządu PSJI – Katarzyna Pilorz
Wiceprezes Zarządu PSJI – Piotr Künstler
Członek  Zarządu  PSJI – Adam Ramotowski
Członek  Zarządu  PSJI – Justyna Wojciechowska
webmaster