Uchwała nr 46/2009

Uchwała nr 46/2009

Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara

z dnia 19 grudnia 2009


w sprawie przekazania środków finansowych na modernizację strony joga.org.pl.


Zarząd wyraża zgodę na przeznaczenie środków finansowych na modernizację strony internetowej PSJI: joga.org.pl


Prezes Zarządu PSJI – Katarzyna Pilorz
Wiceprezes Zarządu PSJI – Piotr Künstler
Członek  Zarządu  PSJI – Adam Ramotowski
Członek  Zarządu  PSJI – Justyna Wojciechowska
webmaster