Uchwała nr 01/2011

Uchwała nr 01/2011

Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara

z dnia 22 stycznia 2011


w sprawie okonania przelewu środków pieniężnych na Bellur Project


Uchwala się przekazanie zgromadzonych do tej pory środków na Bellur Project wg. bilansu konta do Puny.


Prezes Zarządu PSJI – Katarzyna Pilorz
Członek  Zarządu  PSJI – Adam Ramotowski
Członek  Zarządu  PSJI – Justyna Wojciechowska

webmaster