Uchwała nr 03/2011

Uchwała nr 03/2011
Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara
z dnia 20.03.2011


w sprawie uzupełnienia składu Zarządu PSJI.

Zarząd decyduje o przyjęciu do składu Zarządu pana Henryka Liśkiewicza w miejsce Macieja Wielobób, członka zarządu, który złożył rezygnację. Uchwała została podjęta na podstawie Statutu PSJI, paragraf 24, punkt 6.


  • Prezes Zarządu PSJI – Katarzyna Pilorz
  • Wiceprezes Zarządu PSJI – Piotr Künstler
  • Członek Zarządu PSJI - Adam Ramotowski
  • Członek Zarządu PSJI – Justyna Wojciechowska
webmaster