Uchwała nr 05/2011

Uchwała nr 5/2011
Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara
z dnia 20.03.2011


w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PSJI

Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PSJI na dzień 12.06.2011. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie.

  • Prezes Zarządu PSJI – Katarzyna Pilorz
  • Wiceprezes Zarządu PSJI – Piotr Künstler
  • Członek Zarządu PSJI – Justyna Wojciechowska
webmaster