Uchwała nr 06/2012

Uchwała nr 06/2012

Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara

z dnia 12 lipca 2012


w sprawie nowych zasad opłat egzaminacyjnych

Ustala się, że opłata egzaminacyjna ma być uiszczana do 30 dni od ogłoszenia terminów egzaminów (tj. do 15 kwietnia każdego roku). Po tym terminie opłata nie podlega zwrotowi.

 

  • Prezes Zarządu PSJI – Katarzyna Pilorz
  • Członek  Zarządu  PSJI – Adam Ramotowski
  • Członek  Zarządu  PSJI – Justyna Wojciechowska
  • Członek Zarządu PSJI – Henryk Liśkiewicz
  • Członek Zarządu PSJI - Olga Lasota
  • Członek Zarządu PSJI – Robert Ściubidło

 

webmaster