Uchwała nr 07/2012

Uchwała nr 07/2012

Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara

z dnia 12 lipca 2012


w sprawie przekazywania przychodów z egzaminów

Uchwala się, że budżet egzaminu powinien być tak skonstruowany, aby po pokryciu wszelkich kosztów nie mniej niż 30 procent przychodów z egzaminów - dotyczy również egzaminów na stopień Junior I - zostało przekazane na rzecz PSJI.

 

  • Prezes Zarządu PSJI – Katarzyna Pilorz
  • Członek  Zarządu  PSJI – Adam Ramotowski
  • Członek  Zarządu  PSJI – Justyna Wojciechowska
  • Członek Zarządu PSJI – Henryk Liśkiewicz
  • Członek Zarządu PSJI - Olga Lasota
  • Członek Zarządu PSJI – Robert Ściubidło

 

webmaster