Uchwała nr 08/2012

Uchwała nr 08/2012

Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara

z dnia 12 lipca 2012


w sprawie pokrywania kosztów biletów lotniczych nauczycieli egzaminujących podczas warsztatów

Uchwala się, że w rozliczeniu egzaminów nauczycielskich koszty biletów lotniczych nauczycieli egzaminujących w sytuacji, w której prowadzą też warsztaty, będą rozkładane pomiędzy organizatorem warsztatu a PSJI proporcjonalnie do liczby dni trwania warsztatów i egzaminów (np. jeśli egzaminy trwały 2 dni a warsztat 3 dni, to PSJI płaci 2/5 kwoty kosztu biletów lotniczych a organizator – 3/5).

  • Prezes Zarządu PSJI – Katarzyna Pilorz
  • Członek  Zarządu  PSJI – Adam Ramotowski
  • Członek  Zarządu  PSJI – Justyna Wojciechowska
  • Członek Zarządu PSJI – Henryk Liśkiewicz
  • Członek Zarządu PSJI - Olga Lasota
  • Członek Zarządu PSJI – Robert Ściubidło

 

webmaster