Uchwała nr 09/2012

Uchwała nr 09/2012

Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara

z dnia 12 lipca 2012


w sprawie prac nad wprowadzeniem do Statutu PSJI regulaminu dyscyplinarnego z Konstytucji

Uchwala się, że koordynatorem prac nad wprowadzeniem do Statutu PSJI regulaminu dyscyplinarnego z Konstytucji jest Henryk Liśkiewicz. Do 26 lipca 2012 r. przedstawi Zarządowi efekty prac, aby członkowie Zarządu mogli przedyskutować proponowane zmiany.

  • Prezes Zarządu PSJI – Katarzyna Pilorz
  • Członek  Zarządu  PSJI – Adam Ramotowski
  • Członek  Zarządu  PSJI – Justyna Wojciechowska
  • Członek Zarządu PSJI – Henryk Liśkiewicz
  • Członek Zarządu PSJI - Olga Lasota
  • Członek Zarządu PSJI – Robert Ściubidło

 

webmaster