Uchwała nr 1/2013

Uchwała nr 1/2013

Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara
z dnia 23 maja 2013
w sprawie organizacji konwencji jogi przez PSJI w 2014

Zarząd uchwala co następuje:
1. PSJI podejmuje się organizacji ogólnopolskiej konwencji jogi Iyengara 13 i 14 maja 2014 w Warszawie
2. Nauczycielem zaproszonym do poprowadzenia warsztatu w ramach konwencji jest Abhijata Sridhar z RIMYI

webmaster