Uchwała nr 2/2013

Uchwała nr 2/2013

Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara
z dnia 30 lipca 2013
w sprawie koordynatora prac nad organizacją konwencji jogi w 2014

Uchwala się, że na odpłatne stanowisko koordynatora prac nad organizacją konwencji zostaje wyznaczona z ramienia Zarządu Julia Butrym-Południewska.

webmaster