Uchwała nr 3/2013

Uchwała nr 3/2013

Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara
z dnia 21 listopada 2013
w sprawie wniosku KT o wprowadzenie wynagrodzenia dla egzaminatorów

Zarząd opowiada się za inną formą gratyfikacji niż finansowa. Uzasadnia to międzynarodową regułą obowiązującą egzaminatorów egzaminujących w swoim kraju dla swojego macierzystego stowarzyszenia – zawsze jest to nieodpłatne. Jak również symboliczne wynagrodzenie finansowe nie stanowi stosownej gratyfikacji za wkład pracy a przede wszystkim za wieloletnie doświadczenie i kwalifikacje. Sugerowane inne formy gratyfikacji:

(a) obecność na egzaminach doświadczonego moderatora z zagranicy, który będzie wzbogacał wiedzę egzaminatorów, a w wypadku egzaminów Intro I – przewodniczącego komisji pełniącego podobną funkcję. Wzbogacanie wiedzy na egzaminie może się odbywać przez dyskusję wstępną nt standardów egzaminowania, dyskusję nad wynikami i wspólne formułowanie feedbacku dla uczestników.

(b) wprowadzenie zniżek na udział w konwencjach organizowanych przez PSJI dla czynnych egzaminatorów

(c) szkolenia i warsztaty dla egzaminatorów prowadzone przez moderatorów z zagranicy

webmaster