Uchwała nr 4/2013

Uchwała nr 4/2013

Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara
z dnia 21 listopada 2013
w sprawie wniosku KT o wprowadzenie wynagrodzenia dla organizatorów egzaminów

Zarząd wyraża zgodę na wynagrodzenie dla organizatorów egzaminów od egzaminów na stopień Intro II, o ile KT wprowadzi w życie zasadę, że są to egzaminy nie związane z konkretnym treningiem, czyli kandydaci na egzamin pochodzą w podobnych proporcjach 40/60 z różnych treningów. Zasady dot. wynagradzania organizatorów egzaminów:

(a) organizator podpisuje umowę o organizację egzaminu i w sytuacji, w której nie dotrzyma któregoś z punktów umowy – wynagrodzenie może zostać wstrzymane przez Zarząd.

(b) wysokość wynagrodzenia obliczana jest wg formuły: 300 zł za pierwszy dzień egzaminu, 150 zł. za każdy kolejny dzień tego samego egzaminu. Jako ten sam egzamin uznaje się egzamin na ten sam stopień odbywający się w różne dni na przestrzeni 2-3 tygodni (dot. najczęściej Intro II) lub egzamin na zbliżone stopnie, ale odbywający się kilka dni z rzędu (dot. najczęściej Junior Intermediate I, II, III).

webmaster