Uchwała nr 03/2012

Uchwała nr 3/2012

Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara

z dnia 5 luty 2012r.

W sprawie Kampanii promocyjnej Certifikatu Iyengara

Uchwala się zlecenie realizacji Kampanii promocyjnej Certifikatu Iyengara, przygotowanej i koordynowanej przez Pro Auctore Wojciech Zemek.
Uchwalenie budżetu na realizację projektu w kwocie 32 000zł (słownie: trzydzieści dwa tysięce złotych).

 

Prezes Zarządu PSJI – Katarzyna Pilorz

Wiceprezes Zarządu PSJI – Piotr Kunstler

Członek  Zarządu  PSJI – Adam Ramotowski

Członek  Zarządu  PSJI – Justyna Wojciechowska

Członek Zarządu PSJI – Henryk Liśkiewicz

 

webmaster