Uchwała nr 02/2012

Uchwała nr 2/2012

Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara

z dnia 20 stycznia 2012r.

W sprawie dodruku książki "Jogi w praktyce".


Uchwala się  podpisanie umowy dotyczącej używania Serwice Mark oraz o uregulowanie zaległych opłat związanych z użytkowaniem tego znaku.


Prezes Zarządu PSJI – Katarzyna Pilorz
Wiceprezes Zarządu PSJI – Piotr Kunstler
Członek  Zarządu  PSJI – Adam Ramotowski
Członek  Zarządu  PSJI – Justyna Wojciechowska
Członek Zarządu PSJI – Henryk Liśkiewicz

webmaster