Uchwała nr 01/2012

Uchwała nr 1/2012

Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara

z dnia 20 stycznia 2012r.

W sprawie dodruku książki "Jogi w praktyce".

Uchwala się zlecenie Wojtkowi Zemkowi przygotowanie projektu promocji Certification Mark B.K.S. Iyengara.


Prezes Zarządu PSJI – Katarzyna Pilorz
Wiceprezes Zarządu PSJI – Piotr Kunstler
Członek  Zarządu  PSJI – Adam Ramotowski
Członek  Zarządu  PSJI – Justyna Wojciechowska
Członek Zarządu PSJI – Henryk Liśkiewicz

webmaster