Uchwała nr 06/2011

Uchwała nr 06/2011

Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara

z dnia 19 maja 2011

w sprawie ponownego uzupełnienia składu Zarządu PSJI.

Zarząd decyduje o przyjęciu do składu Zarządu PSJI Henryka Liśkiewicza.

 

Prezes Zarządu PSJI – Katarzyna Pilorz

Wiceprezes Zarządu – Piotr Kunstler

Członek  Zarządu  PSJI – Adam Ramotowski

Członek  Zarządu  PSJI – Justyna Wojciechowska

webmaster