Uchwała nr 08/2011

Uchwała nr 08/2011

Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara

z dnia 1 grudnia 2011r.

W sprawie rozwiązania lokaty na kwotę 12.160,14zł

Uchwala się rozwiązanie lokaty na kwotę 12.160,14 zł i przeznaczenie jej na fundację Bellur Project w Punie

 

Prezes Zarządu PSJI – Katarzyna Pilorz

Wiceprezes Zarządu PSJI – Piotr Kunstler

Członek  Zarządu  PSJI – Adam Ramotowski

Członek  Zarządu  PSJI – Justyna Wojciechowska

Członek Zarządu PSJI – Henryk Liśkiewicz

webmaster