Uchwała nr 09/2011

Uchwała nr 09/2011

Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara

z dnia 1 grudnia 2011

W sprawie wykonania przelewu środków pieniężnych na Bellur Project, Certifiction Marks (znaki towarowe Iyengara) i prowizji od sprzedaży książek: „Podstawowe wskazówki dla nauczyciela jogi” i „Joga w praktyce – kurs wstępny”

Uchwala się przekazanie zgromadzonych do tej pory środków na Bellur Project, Certifiction Marks i prowizji od sprzedaży książek: „Podstawowe wskazówki dla nauczyciela jogi” i „Joga w praktyce – kurs wstępny” według bilansu konta do Puny.
Przelew wykonany zostanie z rachunku prywatnego Katarzyny Pilorz. Ponadto koszty przelewów zostaną zwrócone Katarzynie Pilorz na jej rachunek w oparciu o potwierdzenie przelewu.

 

Prezes Zarządu PSJI – Katarzyna Pilorz

Wiceprezes Zarządu – Piotr Kunstler

Członek  Zarządu  PSJI – Adam Ramotowski

Członek  Zarządu  PSJI – Justyna Wojciechowska

Członek Zarządu PSJI – Henryk Liśkiewicz

 

webmaster