Uchwała nr 01/2010

Uchwała nr 01/2010

Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara

z dnia 26.03.2010

w sprawie finansowania egzaminów nauczycielskich na stopień Introductory I i II.


Uchwala się, że 30% przychodów z egzaminów nauczycielskich na stopień Introductory I i II (pochodzących z opłat egzaminacyjnych) jest pobierane przez PSJI na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej egzaminów. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

Prezes Zarządu PSJI – Katarzyna Pilorz

Wiceprezes Zarządu – Piotr Kunstler

Członek  Zarządu  PSJI – Adam Ramotowski

Członek  Zarządu  PSJI – Justyna Wojciechowska

webmaster