Uchwała nr 1/2014

Uchwała nr 1/2014

Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara

z dnia 2 marca 2014

w sprawie wniosku KT o obniżenie opłaty egzaminacyjnej za egzamin poprawkowy

Zarząd wyraża zgodę na obniżenie opłaty egzaminacyjnej za egzamin poprawkowy, o ile obejmuje on jedną z części - praktykę własną albo nauczanie. Kwota opłaty za egzamin poprawkowy ustalona zostaje na 150 zł.

Katarzyna Pilorz (Prezes)
Justyna Wojciechowska
Julia Południewska (Sekretarz)
Olga Lasota
Robert Ściubidło

webmaster