Uchwała nr 2/2014

Uchwała nr 2/2014


Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara

z dnia 2 marca 2014

w sprawie wniosku KT dot dyplomów wydawanych przez PSJI

Zarząd wyraża zgodę na wprowadzenie rozszerzonych zasad wydawania dyplomów PSJI od 2014:

· zostanie wprowadzona numeracja dyplomów wydawanych przez PSJI,

· dyplomy będą wystawiane przez PSJI wszystkim członkom, którzy poprawią swój stopień niezależnie czy poprawienie stopnia odbędzie się w drodze zdania egzaminu w Polsce, za granicą czy tez poprzez nadanie go z RIMYI w Punie

· zostanie wprowadzony wzór dyplomów na poszczególne stopnie

· dyplomy PSJI będą wystawiane nieodpłatnie

· członkowie PSJI, którzy otrzymali min. stopień Introductory II nadal mogą się ubiegać o wystawienie dyplomu bezpośrednio w RIMYI za dodatkową opłatą ustalaną przez RIMYI.

Katarzyna Pilorz (Prezes)
Justyna Wojciechowska
Julia Południewska (Sekretarz)
Olga Lasota
Robert Ściubidło

webmaster