Uchwała nr 5/2014

Uchwała nr 5/2014

Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara

z dnia 24 maja 2014

w sprawie zwrotu wpłat na konwencję od osób pracujących przy konwencji jako wolontariusze.

Zarząd uchwala zwrot wpłat za konwencję osobom, które po uiszczeniu opłaty za konwencję zdecydowały się podjąć pracę w charakterze wolontariuszy.

Katarzyna Pilorz (Prezes)
Justyna Wojciechowska (Wizeprezes)
Julia Południewska (Sekretarz)
Olga Lasota
Robert Ściubidło

webmaster