Uchwała nr 1/2016

Uchwała nr 1/2016

Zarządu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce
z dnia 20 marca 2016

w sprawie przyznania honorowego członkostwa Gabrielli Giubilaro i Faeqowi Birii

Zarząd przychyla się do wniosku Konrada Kocota o przyznanie honorowego członkostwa Gabrielli Giubilaro i Faeqowi Birii, z uwagi na ich znaczące zasługi we wprowadzaniu metody Iyengara w Polsce w latach 80tych i 90tych.

Katarzyna Pilorz (Prezes)

Justyna Wojciechowska

Marta Zwolińska

Agata Rozkocha

Robert Spica

Roman Grzeszykowski

webmaster