Uchwała nr 2/2016

Uchwała nr 2/2016

Zarządu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce
z dnia 20 marca 2016

w sprawie motywacyjnego systemu wynagradzania egzaminatorów

Zarząd wprowadza motywacyjny system wynagradzania egzaminatorów, wg następującego systemu:

2-3 dni egzaminowania w roku kalendarzowym - 50% zniżki na konwencję, 4-5 dni - konwencja bezpłatnie, 6-7 - konwencja bezpłatnie plus warsztat, któremu SJIP patronuje - bezpłatnie.

Zarząd postuluje sformułowanie stosownego regulaminu w porozumieniu z KT SJIP.

Katarzyna Pilorz (Prezes)

Justyna Wojciechowska

Marta Zwolińska

Agata Rozkocha

Robert Spica

 

Roman Grzeszykowski

webmaster