Uchwała nr 3/2016

Uchwała nr 3/2016


Zarządu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce
z dnia 20 marca 2016

w sprawie patronatu nad warsztatami z nauczycielami Advanced

Zarząd wprowadza możliwość objęcia patronatem SJIP warsztaty z nauczycielami o stopniu Advanced.

Następujące warunki powinny być spełnione ze strony organizatora:

a./ Warsztat nie może nazywać się "Konwencja"

b./ Prowadzący ma mieć min. dyplom Advanced Junior 1

c./ Organizator ma mieć składkę i CM

d./ Zniżka dla członków to min. 30 zł./ dla członków z CMem - min. 50 zł.

e./ 3 miejsca na warsztacie dla SJIP za obniżoną opłatą np. o 100 zł./ 30%

f./ Logo SJIP w materiałach reklamowych

 

SJIP w zamian pomaga przy rozpowszechnianiu informacji o warsztacie poprzez:

a./ utworzenie wydarzenia na profilu na FB,

b./ specjalny mailing do osób z bazy mailingowej

c./ baner reklamowy po prawej stronie strony głównej.

Zarząd postuluje sformułowanie stosownego regulaminu w porozumieniu z potencjalnymi organizatorami takich warsztatów.

 

Katarzyna Pilorz (Prezes)

Justyna Wojciechowska

Marta Zwolińska

Agata Rozkocha

Robert Spica

 

Roman Grzeszykowski

webmaster