Uchwała nr 4/2016

Uchwała nr 4/2016

Zarządu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce
z dnia 20 marca 2016

w sprawie zakupu koców na potrzeby organizacji dorocznych konwencji jogi

Zarząd wyraża zgodę na zakup 300 koców na potrzeby organizacji dorocznych konwencji jogi.

Katarzyna Pilorz (Prezes)

Justyna Wojciechowska

Marta Zwolińska

Agata Rozkocha

Robert Spica

Roman Grzeszykowski

webmaster