Uchwała nr 5/2016

Uchwała nr 5/2016

Zarządu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce
z dnia 20 marca 2016

w sprawie zwrotu 50% opłaty za udział w PKJI 2016 dla osób pracujących jako wolontariusze

Zarząd wyraża zgodę na zwrot 50% opłaty za udział w PKJI 2016 dla osób pracujących jako wolontariusze. Kwota ta zostanie zwrócona po zakończeniu konwencji.

Katarzyna Pilorz (Prezes)

Justyna Wojciechowska

Marta Zwolińska

Agata Rozkocha

Robert Spica

Roman Grzeszykowski

webmaster