Uchwała nr 6/2016

Zarządu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce
z dnia 22 lipca 2016

Zarząd postanawia przenieść siedzibę Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce na adres ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5/3, 31-025 Kraków.

Agata Rozkocha (prezes)

Katarzyna Podgórni

Marta Zwolińska

Robert Spica

webmaster